SHEVCHENKO
Інститут літератури НАН України she.gif (5174 bytes) Портрет Шевченка
Рубрики енциклопедії

“В ГАРЕМІ (ТУРОК З ОДАЛІСКОЮ)”

“В ГАРЕМІ (ТУРОК З ОДАЛІСКОЮ)” (папір, сепія) — малюнок, виконаний 1860 в Петербурзі. Місце зберігання невідоме. Б.Суханов-Подколзін, який у 1858–60 навчався у Шевченка малюванню, писав: “Я пам’ятаю малюнки, виконані сепією. Перший зображував старого турка, подібного до тих, що красуються на тютюнових вивісках, — тобто у повній своїй турецькій формі, у чалмі, з чубуком і кинджалом; він сидів без якоїсь певної мети поряд з дуже негарною одаліскою. Для цієї роботи з’являлися старий натурник і непоказна, навіть майже потворна, дівиця-натурниця” (Спогади про Тараса Шевченка. — К., 1982. — С.356). На час смерті Шевченка малюнок був у його майстерні. В описі Г.М.Честахівського серед малюнків, виконаних сепією, позначено: “72. Султан в гаремі. Рисовани[й] в Петербурзі в 1860 року” (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної Академії наук України. — Ф.1. — №459). Вперше згаданий Б.Сухановим-Подколзіним у найранішій публікації його спогадів (Киевская старина. — 1885. — №2. — С.237). Збереглися два етюди до сепії — “В гаремі” (папір, олівець, 26,5 х 37; Державний музей Т.Г.Шевченка в Києві (ДМШ), (інв. № г-606) — постать одаліски, що сидить, і рисунок вази з квітами (папір, олівець, 20,7 х 16,7; ДМШ, № г-608) на звороті записки Р.К.Жуковського до Шевченка від 28 квітня 1859. Етюди використані Шевченком у детально прорисованому ескізі “В гаремі” (папір, олівець, 30,4 х 37; ДМШ, № г-607), який цілком відповідає описові Суханова-Подколзіна. На рисунку Шевченка одаліска сидить на жіночій українській сорочці, простеленій на килимі зі східним орнаментом. Для обрамлення арки художник використав зарисовку східного орнаменту зі свого начерка “Надгробок в Ханга-Баба” (1851, ДМШ, № г-540). Рослину “на шталт хмелю чи винограду”, яку Шевченко в листі від 11 листопада 1859 до В.М.Лазаревського просив йому передати, використано у даному ескізі та в сепії “Натюрморт”. Ескіз та етюди, що були у майстерні Шевченка, після його смерті передані М.М.Лазаревському, придбані Петербурзькою громадою, пізніше перебували у А.О.Козачковського, В.П.Коховського, С.Д.Бразоль, у якої 1898 придбані В.В.Тарновським, згодом зберігалися у Музеї української старовини у Чернігові, з 1933 — в Галереї картин Т.Г.Шевченка в Харкові, з 1948 — в ДМШ. До цієї теми Шевченко звертався також у 1843 (див. акварель “В гаремі”).
Література:

Чалий М.К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка. — К., 1882;

Каталог музея украинских древностей В.В.Тарновского. — Чернигов, 1903. — Т.2. — №№ 376, 377, 378;

Новицький О.П. Шевченко як маляр. — Львів-Москва, 1914;

Широцький К. Туреччина в картинах Т.Шевченка. // Збірник пам’яті Тараса Шевченка. — К., 1915;

Антонович Д. Т.Шевченко як маляр. // Шевченко Т. Повне вид. творів: У 16 т. — Варшава-Львів, 1937. — Т.12;

Шевченко Т. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1963. — Т.10. — №№ 57, 102, 103, 158; К., 1964. — Т.9. — № 126;

Яцюк В. Живопис — моя професія. — К., 1989.

Валентина Судак

Нашу інформацію найкраще дивитися програмою Internet Explorer 5 у режимі монітору: 1024х768х32


Attention: all pages available only with ukrainian descriptions. In order to read them it is necessary to have Cyrillic fonts installed on your computer system.

For download Windows' Cyrillic fonts click here

  | Купить деревообрабатывающий станок | Где купить бетон | Як купити квартиру від Києвом | Купити алюмінієвий профіль