SHEVCHENKO
Інститут літератури НАН України she.gif (5174 bytes) Портрет Шевченка
Рубрики енциклопедії

“В Решетилівці”

«В РЕШЕТИЛІВЦІ» (папір, туш-перо, сепія, акварель, 19 х 27,4) — малюнок, виконаний у містечку Решетилівка Полтавської губ. на початку липня 1845. Зберігається у Державному музеї Т.Г.Шевченка в Києві (ДМШ) (№ г-397). Ліворуч унизу тушшю авторський напис: «7. въ Решитиловки», в якому цифра «7» вказує на приналежність твору до циклу пронумерованих малюнків з Полтавщини. На шляху подорожі Шевченка з Прилук Решетилівка була місцем останньої зупинки перед Полтавою (див.: Жур П. Дума про огонь. — К., 1985. — С.71–82). Ця подорож і зупинка в Решетилівці відображені у повісті «Близнецы». На малюнку — куточок містечка з головними об’єктами: на передньому плані праворуч на високому пагорбі хата за тином, на другому у низині вхід до садиби поміщика О.В.Попова та альтанка за кам’яним муром. Обрана точка огляду дала змогу визначити місце цих об’єктів у замкненій другим планом композиції твору, підкресленій і колористичними засобами. Автор випробовує можливості художньої виразності часто вживаного ним в той час поєднання теплих сепійних тонів переднього плану з холоднішими, сіруватоблакитними — другого. Світлотіньова розробка сепійних тонів охоплює широкий діапазон градацій від чітких обрисів тушшю-пером до надзвичайно прозорої акварелі, яка подекуди майже не покриває колір світлого паперу. У загальну композицію природно вписано на різних планах жанрові мотиви — чоловік з хлопчиком, гурт селян, що розважаються, запряжений волами віз, створено лагідний образок життя українського містечка. Цей краєвид з іншої точки відтворено у другій однойменній акварелі. Малюнок був у Шевченка в останні роки його життя. Згодом, занесений Г.М.Честахівським в опис Шевченкових творів під № 77 (Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка Національної Академії наук України. — Ф.1. — № 459). З квітня 1861 зберігався у М.М.Лазаревського, згодом переданий на зберігання А.О.Козачковському, а не пізніше 1875 — В.П.Коховському, 1898 придбаний у С.Д.Бразоль В.В.Тарновським, з 1899 — у колекції Музею української старовини В.В.Тарновського у Чернігові, з 1933 — у Галереї картин Т.Г.Шевченка у Харкові, з 1948 — у ДМШ. Уперше згаданий у статті: Русов А. Коллекция рисунков Т.Г.Шевченко. — Киевская старина. — 1894. — № 2. — С. 186; уперше репродукований у книзі: Новицький Ол. Тарас Шевченко як маляр. — Львів-Москва, 1914. — Табл. 40. Експонувався 1929 у Чернігові на виставці творів Т.Шевченка; 1964 — у Києві та Москві на ювілейній Шевченківській художній виставці; 1968 — у Празі на виставці «Т.Шевченко. Життя і творчість»; 1984 — у Києві на виставці «Шевченко-художник». (Див.: Виставки, на яких експонувалися мистецькі твори Т.Г.Шевченка).
Література:

Скворцов А.М. Художник Тарас Шевченко. — Москва-Ленинград, 1941.;

Шевченко Тарас. Повне зібр. творів: У 10 т. — К., 1961. — Т.7, кн.1. — № 121;

Іваньо І. Великий художник. // Вітчизна. — 1964. — № 5.Наталя Клименко

Нашу інформацію найкраще дивитися програмою Internet Explorer 5 у режимі монітору: 1024х768х32


Attention: all pages available only with ukrainian descriptions. In order to read them it is necessary to have Cyrillic fonts installed on your computer system.

For download Windows' Cyrillic fonts click here

  | Купить деревообрабатывающий станок | Где купить бетон | Як купити квартиру від Києвом | Купити алюмінієвий профіль