Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/nikobarian/shevchcycl.kiev.ua/engine/classes/templates.class.php on line 108 Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/nikobarian/shevchcycl.kiev.ua/engine/modules/sitelogin.php on line 77  SHEVCHENKO
Інститут літератури НАН України she.gif (5174 bytes) Портрет Шевченка
Рубрики енциклопедії

Гіпербола

ГІПЕРБОЛА (грец. dperbolh — надлишок, перебільшення) — вид тропа, художній засіб посилення зображувальних і виражальних якостей мови, що передбачає семантичні перетворення, в основі яких перебільшення характерних властивостей, ознак певного предмета, явища, дії. Як певна умовність, Г. спрямована на увиразненн художнього зображення та виявленн емоційно-естетичного ставлення до нього. Г. характерна для фольклору, особливо епічного (в описах зовнішності героїв, їхньої сили, подвигів тощо), для романтичної поезії та творів сатиричного спрямування.

У своїй поетичній творчості Шевченко широко використовував Г., функціонально і за граматичною формою наближав її до народнопоетичних Г. Як зіставлення двох різнорідних явищ, що базується на певній спільній для них прикметі, Г. у творах Шевченка може мати в основі ознаки кількості: “Ріками сльози розлили, // А кров морями” (“Мені здається, я не знаю”), розміру: “Стоїть в селі Суботові // На горі високій // Домовина України, // Широка, глибока. // Ото церков Богданова” (“Великий льох”), характеру дії: “Смілянщина // Кров’ю підпливає” (“Гайдамаки”) та ін.

Предметами гіперболізації у Шевченка є явища природи: “Кругом хвилі, як ті гори: // Ні землі, ні неба” (“Іван Підкова”); особливості дій людини, її поведінки, психічного стану: “На край світу // Полечу, достану, // З пекла вирву, отамане…” (“Гайдамаки”); процеси, пов’язані з діяльністю людини: “Там родилась, гарцювала // Козацька воля; // Там шляхтою, татарами // Засівала поле, // Засівала трупом поле” (“Думи мої, думи мої”, 1840). Природно, що Г. найчастіше трапляються у творах Шевченка героїко-романтичного та сатиричного змісту. В обох випадках, автор гіперболізує, зокрема, метафоризовані образи пролитих сліз і крові — одні з постійних в його поезії: “Лягло костьми // Людей муштрованих чимало. // А сльоз, а крові? Напоїть // Всіх імператорів би стало // З дітьми і внуками, втопить // В сльозах удов’їх. А дівочих, // Пролитих тайно, серед ночі! // А матерних гарячих сльоз! // А батькових старих, кровавих, // Не ріки — море розлилось, // Огнeнне море!” (“Кавказ”), “Скутар, мов пекло те, палає, // Через базари кров тече, // Босфор широкий доливає” (“Гамалія”), “Горить Корсунь, горить Канів, // Чигирин, Черкаси; // Чорним шляхом запалало, // І кров полилася // Аж у Волинь” (“Гайдамаки”). Яскрава експресивність притаманна гіперболізованому романтичному образу сліз самого поета, спричинених думами про гірку долю рідної землі, співвітчизників, тугою за втраченою волею: “Не втирайте ж мої сльози, // Нехай собі ллються, // Чуже поле поливають // Щодн і щоночі” (“Думи мої, думи мої”, 1840), “Затоплю недолю // Дрібними сльозами” (“Катерина”).

Серед Г. у творах Шевченка найтиповішими є: Г.-метафора (“Ляхи були, усе взяли, // Кров повипивали!.. // А москалі і світ Божий // В путо закували.” — “Невольник”); Г.-порівняння (“Дніпр широкий — море”, “могили — гори”. — “Думи, мої, думи мої”, 1840); Г.-метонімія (“Отак німота запалила // Велику хату”. — “Єретик”); Г.-персонофікаці (“Реве гарматами Скутара”. — “Гамалія”); у вірші “У Бога за дверми лежала сокира”, побудованому на фантастичному сюжеті, гіперболічний образ сокири — один із центральних мотивів, Г. тут набуває трагіко-символічного змісту; сатирична Г., доведена до гротеску (“Він вилупив баньки з лоба — // І все затрусилось”, “Як крикне // На самих пузатих — // Всі пузаті до oдного // В землю провалились”. — “Сон — У всякого своя доля”).

Отже Г. — важливий, постійний і продуктивний елемент Шевченкової поетики.

Віталій Жайворонок

Нашу інформацію найкраще дивитися програмою Internet Explorer 5 у режимі монітору: 1024х768х32


Attention: all pages available only with ukrainian descriptions. In order to read them it is necessary to have Cyrillic fonts installed on your computer system.

For download Windows' Cyrillic fonts click here

  | Купить деревообрабатывающий станок | Где купить бетон | Як купити квартиру від Києвом | Купити алюмінієвий профіль